KEVÄTKOKOUS 2019

11.3.2019 klo 19

Loimaan Urheiluratastajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Hevoshaan Naapurissa maanantaina 11.3.2019 klo 19.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm. vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Loimaan Urheiluratastajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Hevoshaan Naapurissa maanantaina 11.3.2019 klo 19.00.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

  •     kokouksen avaus
  •     kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
  •     todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  •     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  •     esitetään vahvistettavaksi vuosikertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  •     päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
  •     käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat
    • johtokunnan täydennys seurasta eronneiden jäsenten osalta
  •     kokouksen päättäminen

Asioista, jotka jäsenet haluavat kevätkokouksessa käsiteltäviksi, tulee tehdä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kahvitarjoilu

TERVETULOA!